Informacja o przekroczeniu poziomów dopuszczalnych w powietrzu - stan na 22.11.2016

1. dopuszczalnej częstości przekraczania 24-godzinnego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 (powyżej 35 dni w roku ze stężeniami średniodobowymi > 50 µg/m3) na 7 stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych:
  • w strefie Aglomeracja Wrocławska (kod strefy: PL0201) w stacji: Wrocław - Korzeniowskiego,
  • w strefie miasto Legnica (kod strefy: PL0202) w stacji: Legnica – al. Rzeczypospolitej,
  • w strefie dolnośląskiej (kod strefy: PL0204) w stacjach: Nowa Ruda – Srebrna, Kłodzko – Szkolna, Ząbkowice Śląskie, Dzierżoniów – Piłsudskiego, Świdnica – Rynek.

2. dopuszczalnej częstości przekraczania poziomu docelowego ozonu (powyżej 25 dni w roku ze stężeniami 8-godzinnymi > 120 µg/m3 ) na 3 stanowiskach pomiarowych:

  • w strefie dolnośląskiej (kod strefy: PL0204) w stacjach: Jelenia Góra, Szklarska Poręba, Czerniawa. 

Kalendarz FB