Informacja o przekroczeniach poziomów dopuszczalnych w powietrzu - stan na 31.12.2016

komunikat nr 6/2016 - pył PM10
W dniu 30 grudnia 2016 r. w Nowej Rudzie przy ul. Srebrnej wystąpiło przekroczenie wartości progowej informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 (200 µg/m3). Poziom stężenia średniodobowego wynosił 235 µg/m3.
Pozostałe automatyczne stanowiska pomiarowe pyłu PM10 nie wykazały ryzyka wystąpienia przekroczeń stężeń alarmowych w powietrzu. W 7 stacjach pomiarowych (Dzierżoniów, Jelenia Góra, Kłodzko, Legnica, Polanica-Zdrój, Wałbrzych i Wrocław – Korzeniowskiego) zanotowano natomiast przekroczenie średniodobowego poziomu dopuszczalnego wynoszącego 50 µg/m3.
 

 

Kalendarz FB