Informacja o przekroczeniach poziomów dopuszczalnych w powietrzu - stan na 20.12.2016

W dniu 20.12.2016  w Nowej Rudzie i w Wałbrzychu wystąpiły przekroczenia wartości progowej informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 (200 µg/m3). Poziom stężenia średniodobowego wynosił 216 µg/m3 w Nowej Rudzie i 205 µg/m3 w Wałbrzychu.

Pozostałe automatyczne stanowiska pomiarowe pyłu PM10 nie wykazały ryzyka wystąpienia przekroczeń stężeń alarmowych w powietrzu. W 6 stacjach pomiarowych (Dzierżoniów, Jelenia Góra, Kłodzko, Polanica-Zdrój, Ząbkowice Śląskie i Wrocław – Korzeniowskiego) zanotowano natomiast przekroczenie średniodobowego poziomu dopuszczalnego wynoszącego 50 µg/m3.
 

 

Kalendarz FB