Informacja o przekroczeniach poziomów dopuszczalnych w powietrzu - stan na 20.09.2016

 
Na podstawie danych ze stacji monitoringu jakości powietrza działających w 2016 r. w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska na terenie województwa dolnośląskiego informujemy, że do dnia 20.09.2016 r. wystąpiły przekroczenia:
1. dopuszczalnej częstości przekraczania 24-godzinnego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 (powyżej 35 dni w roku ze stężeniami średniodobowymi > 50 µg/m3) na 5 stanowiskach pomiarowych: 
  • w strefie miasto Legnica (kod strefy: PL0202) w stacji: Legnica – al. Rzeczypospolitej,
  • w strefie dolnośląskiej (kod strefy: PL0204) w stacjach: Nowa Ruda – Srebrna, Kłodzko – Szkolna, Ząbkowice Śląskie, Dzierżoniów – Piłsudskiego.

2. dopuszczalnej częstości przekraczania poziomu docelowego ozonu (powyżej 25 dni w roku ze stężeniami 8-godzinnymi > 120 µg/m3 ) na 2 stanowiskach pomiarowych:
  • w strefie dolnośląskiej w stacjach: Jelenia Góra i Szklarska Poręba.


 

Kalendarz FB