Dopłaty dla rolników 2018

 
Od 2018 roku wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych PROW należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus dostępnej na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) www.arimr.gov.pl.
 
Rolnicy, którzy posiadają już konto w aplikacji e-Wniosek mogą zalogować się na istniejące konto.W przypadku, gdy rolnik nie posiada konta w aplikacji e-Wniosek, może uzyskać kod dostępu do aplikacji po uwierzytelnieniu na stronie Agencji poprzez podanie trzech danych weryfikacyjnych:
  • swojego numeru identyfikacyjnego (numer ewidencji producentów),
  • 8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego (numer rachunku bankowego w ewidencji producentów),
  • kwoty z ostatniego przelewu otrzymanego z ARiMR w roku 2017 (w przypadku braku płatności w roku 2017 należy wprowadzić wartość 0).
  • Zalecane jest również wskazanie adresu e-mail - pole nieobowiązkowe (na ten adres będą przesyłane powiadomienia z ARiMR).
 
Rolnicy, którzy nie mają dostępu do Internetu lub będą mieli kłopoty z wypełnieniem e-wniosku przez Internet uzyskają pomoc w biurach powiatowych ARiMR, Ośrodkach Doradztwa Rolniczego, Izbach Rolniczych oraz u prywatnych podmiotów doradczych.
Aplikacja eWniosekPlus dostępna na stronie www.arimr.gov.pl od 15 marca 2018 r.
 
Oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017. W roku 2018 w przypadku, gdy dane z wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 nie uległy zmianie, rolnik zamiast wniosku może złożyć Oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017.
 
Oświadczenie może złożyć jedynie rolnik, który we wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 deklarował powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha i ubiegał się o co najmniej jedną z płatności:
  • jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu,
  • płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020),
  • wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013),
  • premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020).
  • Oświadczenia nie może złożyć rolnik, który ubiegał się we wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 o inne płatności niż te wymienione powyżej.
 
Skuteczne złożenie Oświadczenia jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 i ubieganie się przez rolnika o płatności, o które ubiegał się w 2017 roku. Oświadczenie składa się w terminie od dnia 15 lutego 2018 r. do dnia 14 marca 2018 r.
 
Termin na złożenie Oświadczenia nie podlega przywróceniu. W przypadku, gdy Oświadczenie zostanie złożone przez rolnika, który nie spełnia wymogów ustawowych do złożenia przedmiotowego Oświadczenia lub w Oświadczeniu będą braki formalne, które nie zostaną uzupełnione (np. brak podanych danych osobowych lub brak podpisu) lub Oświadczenie wpłynie do ARiMR po terminie, wówczas zostanie wydane Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania. W przypadku wydania Postanowienia rolnik ma prawo złożyć wniosek o przyznanie płatności na rok 2018, dlatego postanowienie takie zostanie wydane w terminie umożliwiającym złożenie wniosku.

 

Kalendarz FB